Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1./ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Những thông tin chúng tôi thu thập trên website gồm:

Họ tên/địa chỉ/tiêu đề và nội dung

Mục đích thu thập thông tin này để đáp ứng và phản hồi các nhu cầu của khách hàng về sản phẩm của DN chúng tôi cung cấp cũng như thông tin tới khách hàng những chính sách hay những thay đổi nếu có kịp thời tới khách hàng.

2./ Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin của quý Khách hàng được lưu hành trong nội bộ Công ty để phục vụ cho việc chăm sóc và tương tác khi có nhu cầu giữa 2 bên, tối ưu hóa quá trình tương tác giữa bên mua và bên bán.

3./ Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin của quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho tới khi 2 bên không có sự tương tác.

4./ Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân khách hàng:

  • Duy nhất WIFITECH tiếp cận thông tin cá nhân khách hàng, chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin khách hàng nào với đơn vị khác.
  • Chỉ có giám đốc, phòng bán hàng và kỹ thuật triển khai dự án trực tiếp mới được tiếp cận thông tin khách hàng.

5./ Địa chỉ của DN:

WIFITECH

VPGD: Địa chỉ: 19 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Trụ sở: BT Lô 12 Khu đô thị Cầu Bươu, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội

Tel: 024.3 200 93 90

6./ Người dùng có thể cung cấp lại thông tin của mình nếu có sự thay đổi, bộ phận lưu trữ thông tin sẽ cập nhật thông tin mới của quý Khách hàng.

7./ Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này

Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn

Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp

Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác.

8./ Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

WIFITECH hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu thông tin cá nhân khách hàng bị sử dụng sai mục đích.

Hotline
Bản đồ